ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ACH49-16 ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ V.2 (250967)

ทัวร์จีน ACH49-16 ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ V.2 (250967)

รหัสทัวร์ ACH49-16
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
AQ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
9,888

ทัวร์ซานย่า เที่ยวไหหลำ ทัวร์จีน2024/2567 เยือนเมืองไหโข่ว เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของมณฑลไหหลำ เยือนวัดหยงฉิ่ง เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ เพื่อสักการะขอพร โชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมเจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง เที่ยวเมืองซานย่า เป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของจีนและเป็นเมืองริมทะเลแห่งเดียว ชมอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก ช็อปปิ้งตลาดกลางคืนอี้เหิง เยี่ยมชมวนอุทยานสุดขอบฟ้า ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ชมสวนกุหลาบ ชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เดินเล่นถนนโบราณฉีโหลว ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู
มิ.ย.
24-28 10,888฿
26-30 11,888฿
ก.ค.
01-05 10,888฿
03-07 11,888฿
08-12 10,888฿
10-14 11,888฿
15-19 10,888฿
17-21 11,888฿
22-26 10,888฿
24-28เม.ย. 11,888฿
29-02ส.ค. 10,888฿
31-04ส.ค. 11,888฿
ส.ค.
05-09 10,888฿
07-11 11,888฿
12-16 10,888฿
14-18 11,888฿
19-23 10,888฿
21-25 11,888฿
26-30 10,888฿
28-01ก.ย. 11,888฿
ก.ย.
02-06 10,888฿
04-08 11,888฿
09-13 10,888฿
11-15 11,888฿
16-20 10,888฿
18-22 11,888฿
23-27 10,888฿
25-29 11,888฿
โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง
รหัสทัวร์ ACH49-11
ทัวร์จีน ACH49-11 ซุปตาร์...เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว สวยจังหู้วว (211067)
รหัสทัวร์ : ACH49-11
จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
8L
ก.ย.
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30 ก.ย.-04 ต.ค. /
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
21,888
รหัสทัวร์ ACH49-10
ทัวร์จีน ACH49-10 ซุปตาร์...ใครใครก็ชอบเซี่ยงไฮ้ (281067)
รหัสทัวร์ : ACH49-10
จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
MU
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
22,888
รหัสทัวร์ ACH49-07
ทัวร์จีน ACH49-07 ซุปตาร์...พรหมลิขิต พิชิตจางเจียเจี้ย No Shopping (301267)
รหัสทัวร์ : ACH49-07
จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
VZ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
19,888
รหัสทัวร์ ACH49-06
ข้อมูลเที่ยวที่เกี่ยวข้อง