ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น AJP67-06 มหัศจรรย์  โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า KIX01 (270967)

ทัวร์ญี่ปุ่น AJP67-06 มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า KIX01 (270967)

รหัสทัวร์ AJP67-06
ระยะเวลา 5วัน3คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
26,999

ทัวร์ญี่ปุ่น2024 ทัวร์โอซาก้า เที่ยวโอซาก้า ทัวร์โอซาก้า2567/2024 เที่ยวเมือง เกียวโต  ซึ่งเป็นจังหวัดในภูมิภาคคันไซ แวะชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี  อิสระช้อปปิ้ง ณ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ   เดินทางสู่เมืองทาคายาม่า  เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในเขตเทือกเขาฮิดะ ซึ่งยังหลงเหลือบรรยากาศของญี่ปุ่นในสมัยเก่า ชมสะพานนาคะบาชิ  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  ชมศาลเจ้าเฮอัน  เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100  ชินไซบาชิ  เป็นย่านช้อปปิ้งแห่งโอซาก้า 
ก.ค.
26-30 30,999฿
ส.ค.
05-09 29,999฿
16-20 28,999฿
23-27 28,999฿
30-03ก.ย. 28,999฿
ก.ย.
06-10 28,999฿
13-17 29,999฿
20-24 29,999฿
27-01ต.ค. 28,999฿
โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง
รหัสทัวร์ AJP66-22
ทัวร์ญี่ปุ่น AJP66-22 เลทส์โก โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โอบาระ โครังเค KIX-2411MM (281167)
รหัสทัวร์ : AJP66-22
จำนวนวัน : 6วัน4คืน
MM
พ.ย.
11-16 / 12-17 / 16-21 / 18-23 / 19-24 / 28 พ.ย.-03 ธ.ค. /
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
37,990
รหัสทัวร์ AJP66-21
ทัวร์ญี่ปุ่น AJP66-21 เลทส์โก โอซาก้า นาโกย่า เกียวโต โอบาระ โครังเค KIX-2410MM (271167)
รหัสทัวร์ : AJP66-21
จำนวนวัน : 5วัน3คืน
MM
พ.ย.
13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 26-30 / 27 พ.ย.-01 ธ.ค. /
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
33,990
รหัสทัวร์ AJP66-20
รหัสทัวร์ AJP72-27
ทัวร์ญี่ปุ่น AJP72-27 Autumn and Shikizakura Nagoya Shirakawa-go JXJ141 (041267)
รหัสทัวร์ : AJP72-27
จำนวนวัน : 5วัน3คืน
XJ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
31,888