086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
วิหารวัดสัพพัญญู
อีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่ที่มีอายุยาวนานถึง 870 ปี ซึ่งยังคงรอการบูรณะปฏิสังขรณ์
อาหารการกิน พม่า
มีอาหารอีกหลายชนิดที่คุณยังไม่เคยลิ้มลอง
กษัตริย์ของพม่า
ประวัติและความเป็นมาของกษัตริย์พม่า
วัดแมวกระโดด พม่า
วัดนี้สร้างมาแล้วกว่า 150 ปีเป็นที่รู้จักกันในชื่อ วัดแมวกระโดด
วัดชเวนันดอว์
วัดที่ยังคงความสวยงามของไม้สักทองได้อย่างสมบูรณ์
วัดตะโรกปเยมิน
อีก 1 วัดในตำนานที่ยังต้องได้รับการบูรณะ
วิหารธรรมยางยี
วิหารที่มีการเรียงอิฐได้ปราณีตที่สุด
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบชาวพม่า
ประเพณีของชาวพม่าในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างไร
อนันดาเจดีย์
เจดีย์ที่ยอมรับกันว่างดงามที่สุดในพุกาม
หงสาวดี
หรืออีกชื่อที่เรียกว่า บาโค หรือ พะโค
ขุนส่า คือใคร
เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้โลกต้องรู้จักเขา
วัดกุโสดอว์
วัดที่มี แผ่นพระไตรปิฏกใหญ่ที่สุดในโลก

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X