086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
วัดชเวนันดอว์
วัดที่ยังคงความสวยงามของไม้สักทองได้อย่างสมบูรณ์
อนันดาเจดีย์
เจดีย์ที่ยอมรับกันว่างดงามที่สุดในพุกาม
หงสาวดี
หรืออีกชื่อที่เรียกว่า บาโค หรือ พะโค
วัดกุโสดอว์
วัดที่มี แผ่นพระไตรปิฏกใหญ่ที่สุดในโลก
สะพานไม้สักอูเบ็ง
สะพานไม้สักอูเบ็ง เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
วัดชเวยันเป
สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ ทั้งหมดทำจากไม้สัก
พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สัก มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
วัดพระเขี้ยวแก้ว
เป็นวัดที่มีเจดีย์สวยงามแปลกตากว่าที่อื่นๆ ในเมืองย่างกุ้ง
เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์ที่มีพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์
พระมหามัยมุนี
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองมัณฑะเลย์
พระเจดีย์ชเวสิกอง
พระเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ
Scott Market
ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารการรถไฟของประเทศพม่าในกรุงย่างกุ้ง

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X