086 316 7436 , 027560334-5
เจดีย์สุเล ประเทศพม่า
เจดีย์สุเล เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สีทองคำแพรวพราว ตั้งอยุ๋ใจกลางเมืองย่างกุ้ง
วัดชเวนันดอว์
วัดที่ยังคงความสวยงามของไม้สักทองได้อย่างสมบูรณ์
อนันดาเจดีย์
เจดีย์ที่ยอมรับกันว่างดงามที่สุดในพุกาม
หงสาวดี
หรืออีกชื่อที่เรียกว่า บาโค หรือ พะโค
วัดกุโสดอว์
วัดที่มี แผ่นพระไตรปิฏกใหญ่ที่สุดในโลก
สะพานไม้สักอูเบ็ง
สะพานไม้สักอูเบ็ง เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
วัดชเวยันเป
สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ ทั้งหมดทำจากไม้สัก
พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สัก มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
วัดพระเขี้ยวแก้ว
เป็นวัดที่มีเจดีย์สวยงามแปลกตากว่าที่อื่นๆ ในเมืองย่างกุ้ง
เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์ที่มีพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์
พระมหามัยมุนี
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองมัณฑะเลย์
พระเจดีย์ชเวสิกอง
พระเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X