086 316 7436 , 027560334-5
ช้อปปิ้งตลาดฮิตไต้หวัน
ชิม ช้อป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เกาะฟอร์โมซา
เกาะ ฟอร์โมซาที่คนไทยรู้จักกันในนาม ไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
สูดอากาศบริสุทธิ์สวนสนพันปี หนึ่งในอุทยานขึ้นชื่อของไต้หวัน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบน้ำจืดที่งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเหมือนสวิตช์เซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
จิ่วเฟิ่นและจินกวาสือ
เหมืองแร่เก่าแก่ทั้งสองแห่งนี้ได้ถูกฟื้นฟูใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
คิวสแควร์และซีเหมินติง
แหล่งรวมความบันเทิงและการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของไทเป
วัดหลงซาน
เริ่มสร้างขึ้นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิง
ไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน
เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก
เช็คอิน...ฟาร์มชิงจิ้ง
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ สวนสวรรค์เหนือมวลหมอก
อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว
สัมผัสความงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง ชมหินทรายรูปทรงแปลกตา
อุทยานทาโรโกะ
สัมผัสความงามของอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานหินอ่อนที่งดงามของไต้หวัน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
มีทั้งโรงละครและคอนเสริตฮอลล์ ใหญ่โตมโหฐาน

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X