086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์จีน YADING (271162)

ทัวร์จีน YADING (271162)


เดินทาง -ม.ค.
19,991 บาท
ทัวร์จีน AUTUMN BEIJING (291162)
18,988 บาท
ทัวร์จีน Jai Rak Shanghai Phutosan (190363)
28,999 บาท
19,888 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา : ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ซีอานราคาถูก ,แพคเกจทัวร์ซีอาน ,เที่ยวซีอาน, เที่ยวซีอานราคาถูก, เมืองซีอาน,ทัวร์ซีอานมกราคม2562,ทัวร์ซีอานกุมภาพันธ์2562,ทัวร์ซีอานมีนาคม2562,ทัวร์ซีอาน เมษายน2562,ทัวร์ซีอาน พฤษภาคม 2562,ทัวร์ซีอาน มิถุุนายน 2562,ทัวร์ซีอาน กรกฏาคม 2562, ทัวร์ซีอาน สิงหาคม 2562,ทัวร์ซีอานกันยายน 2562,ทัวร์ซีอานตุลาคม 2562,ทัวร์ซีอานพฤศจิกายน 2562,ทัวร์ซีอาน ธันวาคม 2562,ทัวร์ซีอานปีใหม่2562/2019

เที่ยวซีอาน มณฑลซ่านซี เมืองซีอาน ชมวัดฝ่าเหมินซื่อ ชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของล้ำค่าของราชวงศ์ในสมัยต่างๆ ชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ชิมเกี๊ยวซีอาน ทัวร์ซีอานพร้อมชมโชว์นาฏศิลป์สมัยราชวงศ์ถัง สุสุานทหารฉินซีฮ่องเต้ ชมบ่อน้ำร้อน หัวชิงฉือ ซึ่งเป็นสถานที่อาบน้ำของนามสนมหยางกุ้ยเฟย เมืองลั่วหยาง ชมหลงเหมินสือคุ นมันกรพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่มีความสูงถึง 17 เมตร ชมวัดม้าขาว เมืองเติงฟง อารามเส้าหลิน พร้อมชมการแสดงมวยกังฟู ชมเจดีย์ 240 องค์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวัดเส้าหลิน เมืองไคฟง ชมศาลไคฟง ตำหนักที่มีรูปหล่อสำริดของเปาปุ้นจิ้นและหอศิลาจารึกลายมือเปาบุ้นจิ้น ศาลามังกรหรือหลงถิง ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงาม แล้วเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนชงเจีย ทัวร์ซีอานพาชมเจดีย์เหล็กและวัดเชียงกั๋ว เที่ยวซีอานพร้อมชมตำหนักทอง พระตำหนักโบราณอันล้ำค่าสมัยราชวงศ์ชิง

ทัวร์ซีอานโปรโมชั่นราคาถูก 2562/2019

ทัวร์ซีอาน ปักกิ่ง เที่ยวซีอาน Pantip 


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์ซีอานคุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์ซีอาน ทัวร์ซีอานราคาถูก แพคเกจทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน เที่ยวซีอานราคาถูก ซึ่งเมืองซีอาน เดิมชื่อ เสียนหยาง (Xianyang) เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่ เกือบสามพันปี ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของจีนนานถึง 13 ราชวงศ์ ตั้งแต่ประมาณ 1,100 ปี ก่อนคริสตกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง 221-207 ปี ปัจจุบันเมืองซีอานเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่ราว 6 ล้านคน แม้จะมีสิ่งปลูกสร้างใหม่เกิดขึ้นมามาก แต่ในส่วนเมืองเก่าที่ยังตงเหลืออยู่ รวมถึงกำแพงและประตูเมืองอายุราว 500 ปี สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้ค้นพบโดยบังเอิญในปี ค.ศ. 1974 โดยชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ในขณะที่ขุดดินเพื่อทำบ่อเก็บน้ำ บริเวณเชิงเขาหลีซาน ห่างจากตัวเมืองซีอาน ไปทางทิศตะวันออก โดยในระหว่างที่ขุดนั้น ก็บังเอิญพบกับซากของทหารดินเผา มาทราบภายหลังว่ามีอายุมากกว่า 2,000 ปี มีทั้งกองทัพทหารดินเผา สรรพาวุธ รถม้าและม้าศึก จำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,400 ชิ้น มากับเราสิคะ เรามีแพ็คเกจทัวร์ทั้งแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์ซีอาน

( 2 )
ทัวร์จีน 2019
เส้นทาง จีน ซีอาน
รหัสทัวร์ ACH59-86
จำนวนวันเดินทาง 5วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
24,900

ทัวร์จีน เที่ยวจีนราคาถูก ทัวร์จีน2019/2562 เที่ยวซีอานเซียงหยาง เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก พร้อมชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินีบูเซ็คเทียน เที่ยวชม วัดเส้าหลิน พร้อมชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง ประตูเมืองโบราณสมัยราชวงศ์สุย หนึ่งใน 8 แลนด์มาร์คสำคัญของเมือง เดินชม ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสายประวัติศาสตร์ของชาวลั่วหยาง เที่ยวชมผาหินแกะสลักหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร เดินชมศาลเจ้ากวนอู เยี่ยมชมวัดม้าขาว เยี่ยมชมเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี
ธันวาคม 2562
20-24 / 27-31 *วันปีใหม่ / 29 ธ.ค.-02 ม.ค. *วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์จีน 2020
เส้นทาง จีน ซีอาน
รหัสทัวร์ ACH44-03
จำนวนวันเดินทาง 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
33,900

ทัวร์จีน เที่ยวจีนราคาถูก ทัวร์จีน2020/2563 เที่ยวชมเมืองซีอานเมืองเอกของมณฑลส่านซี ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในด้านการบินและสิ่งทอ เดินชมเจดีย์ห่านป่าหรือต้าเอี้ยนถ่า สถานที่ที่พระถังซัมจั๋งแปลพระไตรปิฎก พร้อมชมบ่อน้ำร้อนหัวชิงฉือสถานที่อาบน้ำของนางสนมชื่อดังแห่งราชวงศ์ถังนางหยางกุ้ยเฟย ชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง เยี่ยมชมสุสานทหารดินเผาหรือปิงหม่ายงสมัยฉินซีฮ่องเต้ มรดกโลกที่มีความเก่าแก่กว่า  2,000  ปี  ชมความมหัศจรรย์ของรูปปั้นดินเผาที่มีหน้าตาแตกต่างกัน เป็นจำนวนกว่า 7,000 ชิ้น นั่งรถไฟความเร็วสูงสัมผัสรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัย จากซีอาน สู่เมืองเจิ้งโจว
ธันวาคม 2562
12-17 / 29 ธ.ค.-03 ม.ค. *วันปีใหม่ /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
ชนเผ่าทั้ง 56 ในจีน
ประเทศจีนประกอบด้วยคนหลายเชื้อสาย หลายเผ่าพันธุ์
เทศกาลและงานประเพณีของจีน
เทศกาลหิมะน้ำแข็ง เทศกาลรดน้ำดำหัว เทศกาลดอกโบตั๋น
อาหารจีน
หลากหลายความอร่อยในที่ชวนให้คุณต้องลิ้มลอง
ไฮไลท์ปักกิ่งที่น่าเที่ยว
เที่ยวปักกิ่งครั้งใด ต้องไป10 สถานที่ไฮไลท์นี้ให้ได้นะคะ

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X