086 316 7436 , 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA NORTHLIGHT (180365)
77,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย Moscow St.Petersburg (300465)
59,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโก ซากอร์ส (190665)
49,999 บาท
59,900 บาท
77,900 บาท
49,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์รัสเซีย Pantip,ทัวร์รัสเซีย การบินไทย,ทัวร์รัสเซีย 2565/2022 ,ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก,ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ, แพ็คเกจทัวร์รัสเซีย ,เที่ยวรัสเซีย, เที่ยวรัสเซียราคาถูก,ทัวร์รัสเซีย เมษายน2565/2022,ทัวร์รัสเซียสงกรานต์2565/2022,ทัวร์รัสเซียพฤษภาคม2565/2022,ทัวร์รัสเซียมิถุนายน2565/2022,ทัวร์รัสเซียกรกฏาคม2565/2022,ทัวร์รัสเซียสิงหาคม2565/2022,ทัวร์รัสเซียกันยายน2565/2022,ทัวร์รัสเซียตุลาคม2565/2022,ทัวร์รัสเซียพฤศจิกายน2565/2022,ทัวร์รัสเซียธันวาคม2565/2022,ทัวร์รัสเซียปีใหม่2566/2023

รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซีย ชมจตุรัสแดง มหาวิทยาลัยมอสโคว์ สนามกีฬาโอลิมปิค สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปโรว์ รัฐสภาป้อมปืนใหญ่ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ หอระฆัง พระเจ้าอีวาน ชมวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ "อาร์เมอร์รี่แชมเมอร์" ซึ่งเก็บรวบรวมศาสตราวุธเครื่องประดับและของล้ำค่าของกษัตริย์ในราชวงศ์รัสเซีย ชมพระราชวังเคลมลิน ชมโชว์ละครสัตว์บันลือโลกของรัสเซียเซอร์คัส เมอืงเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก ชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช พาเลชสแควร์และเสาหินแกรนิต อเล็กซานเดอร์ "พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ" และ  "พระราชวังฤดูร้อนเปโตรไอเรสต์"  ชม พระราชวังแคทเธอรีน ที่เมืองพุชกิ้น ริมทะเลบอลติก ชมเรือลาดตระเวน "ออโรล่า" ถ่ยรูปที่ระลึกกับมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งมียอดโดมทองสุกอร่ามเป็นสถาปัตยกรรมโมเสก ผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เที่ยวชมเมืองเชอร์กาเยฟโปสาด (ชาร์กอร์ส) ชมมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของชาวนิกายออร์โธดอกซ์ ชมพิพิธภัณฑ์พุชกิ้นที่โด่งดัง

ทัวร์รัสเซียโปรโมชั่น ราคาถูก 2565-2566/2022-2023

ทัวร์รัสเซียPantip ทัวร์รัสเซียการบินไทย ทัวร์โปรโมชั่น


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพ็คเกจทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย เที่ยวรัสเซียราคาถูก ให้ท่านได้เที่ยวรัสเซียสัมผัสประเทศรัสเซีย ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซาร์กอส จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ วิหารเซ็นบาซิล พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์รัสเซีย

( 4 )
ทัวร์รัสเซีย2565/2022
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS233-01
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,999

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย2565/2022 เที่ยวกรุงมอสโก เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เข้าชมพระราชวังเครมลินแห่งมอสโก เข้าชมพิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน หรือที่เรียกกันว่า อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์ ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมมากมายที่เป็นมรดกโลก ถ่ายภาพคู่กับปืนใหญ่ซาร์ แวะชมอีวานหอระฆัง เยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เยี่ยมชมจัตุรัสแดง ถ่ายภาพกับมหาวิหารเซนต์เบซิล ช็อปปิ้งต่อที่ห้างสรรพสินค้ากุม เที่ยวชมเมืองซากอร์ส เข้าชมมหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส เข้าเยี่ยมชมหอคอยโทรทัศน์และวิทยุแห่งกรุงมอสโก เยี่ยมชมพระราชวังซาริซิน่า เดินเล่นถนนอาราบัท ช็อปปิ้งตลาดอิสไมโลว่า เข้าชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
มิถุนายน 2565
05-10 / 19-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซียปีใหม่
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS240-01
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซียปีใหม่2565/2022 เข้าชมพระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เดินเล่นตลาดอิสมายลอฟกี้ ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอีกเเห่ง ตะลุยเมืองหิมะ ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม เยี่ยมชมจัตุรัสแดง ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิล ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์หยดเลือด ชมเรือรบหลวงออโรร่า เยี่ยมชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เข้าชมพระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ ชมป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซียล่าแสงเหนือ
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS234-01
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
77,900

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ2565/2022 เข้าชมพระราชวังซาริซิน่า เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวในกรุงมอสโกที่เรียกได้ว่าพระราชวังถูกลืม เข้าชมพระราชวังเคลมลิน เที่ยวชมจัตุรัสแดง ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์บาซิล ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยุโธปกรณ์ทางทหารที่ยิ่งใหญ่สมัยโซเวียต เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ทำกิจกรรมล่าแสงเหนือ สนุกสนานกับกิจกรรมขี่ Snowmobile ตะลุยหิมะ ชมอนุเสาวรีย์อัลโยวา อนุสาวรีย์รูปปั้นทหารขนาดใหญ่ ชมโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส เป็นโบสถ์สไตล์รัสเซีย ออโธดอกซ์ เที่ยวเมืองพุชกิ้น เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ อดีตพระราชวังฤดูหนาวที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์เชียงใหม่2564/2021
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS233-02
จำนวนวันเดินทาง 8วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น
79,999

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย2565 ทัวร์มอสโกเซนปีเตอร์2565 เที่ยวกรุงมอสโก ชมพระราชวังเครมลินแห่งมอสโก เข้าชม พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน ถ่ายภาพคู่กับ ปืนใหญ่ซาร์ แวะชม อีวานหอระฆัง เยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมชมจัตุรัสแดง ถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์เบซิล ช็อปปิ้งต่อที่ ห้างสรรพสินค้ากุม เมืองซากอร์ส มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส หอคอยโทรทัศน์และวิทยุแห่งกรุงมอสโก เข้าชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จุดชมวิว ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ นั่งรถไปไปยัง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ  ช้อปปิ้ง OUTLET ถ่ายภาพพร้อมความสวยงาม จัตุรัสพระราชวัง ถ่ายภาพ โบสถ์แห่งหยดเลือด ช้อปปิ้ง ถนนเนฟสกี้ 
พฤษภาคม 2565
16-23 /
มิถุนายน 2565
06-13 / 20-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เมืองที่รับสมญานามว่า เป็น “หน้าต่างสู่ยุโรป”
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ และ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระราชินีแคเธอรีน
วิหารอัสสัมชัญ
ใช้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นที่ฝังศพประมุขศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์
จัตุรัสแดง
Red Square สีสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต
พระราชวังเครมลิน คองเกรส
ชมความสวยงาม โออ่า ของสถาปัตยกรรมทั้งสองพระราชวัง
กรุงมอสโคว์Moscow
หอระฆังอีวาน ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ โบสถ์อันนันซิเอชั่น

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X