086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์รัสเซีย Pantip,ทัวร์รัสเซีย การบินไทย,ทัวร์รัสเซีย 2565/2021 ,ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก,ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ, แพ็คเกจทัวร์รัสเซีย ,เที่ยวรัสเซีย, เที่ยวรัสเซียราคาถูก,ทัวร์รัสเซีย เมษายน2564/2021,ทัวร์รัสเซียสงกรานต์2564/2021,ทัวร์รัสเซียพฤษภาคม2564/2021,ทัวร์รัสเซียมิถุนายน2564/2021,ทัวร์รัสเซียกรกฏาคม2564/2021,ทัวร์รัสเซียสิงหาคม2564/2021,ทัวร์รัสเซียกันยายน2564/2021,ทัวร์รัสเซียตุลาคม2564/2021,ทัวร์รัสเซียพฤศจิกายน2564/2021,ทัวร์รัสเซียธันวาคม2564/2021,ทัวร์รัสเซียปีใหม่2565/2022

รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซีย ชมจตุรัสแดง มหาวิทยาลัยมอสโคว์ สนามกีฬาโอลิมปิค สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปโรว์ รัฐสภาป้อมปืนใหญ่ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ หอระฆัง พระเจ้าอีวาน ชมวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ "อาร์เมอร์รี่แชมเมอร์" ซึ่งเก็บรวบรวมศาสตราวุธเครื่องประดับและของล้ำค่าของกษัตริย์ในราชวงศ์รัสเซีย ชมพระราชวังเคลมลิน ชมโชว์ละครสัตว์บันลือโลกของรัสเซียเซอร์คัส เมอืงเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก ชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช พาเลชสแควร์และเสาหินแกรนิต อเล็กซานเดอร์ "พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ" และ  "พระราชวังฤดูร้อนเปโตรไอเรสต์"  ชม พระราชวังแคทเธอรีน ที่เมืองพุชกิ้น ริมทะเลบอลติก ชมเรือลาดตระเวน "ออโรล่า" ถ่ยรูปที่ระลึกกับมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งมียอดโดมทองสุกอร่ามเป็นสถาปัตยกรรมโมเสก ผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เที่ยวชมเมืองเชอร์กาเยฟโปสาด (ชาร์กอร์ส) ชมมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของชาวนิกายออร์โธดอกซ์ ชมพิพิธภัณฑ์พุชกิ้นที่โด่งดัง

ทัวร์รัสเซียโปรโมชั่น ราคาถูก 2564-2565/2021-2022

ทัวร์รัสเซียPantip ทัวร์รัสเซียการบินไทย ทัวร์โปรโมชั่น


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพ็คเกจทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย เที่ยวรัสเซียราคาถูก ให้ท่านได้เที่ยวรัสเซียสัมผัสประเทศรัสเซีย ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซาร์กอส จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ วิหารเซ็นบาซิล พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์รัสเซีย

( 19 )
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  [เลทส์โก คุณชายสีลูกกวาด EP.2] (270663)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS232-03
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,999

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน อดีตที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมมหาวิหารอัสสัมชัญ ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แซมเบอร์ ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของรัสเซีย เดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานประวัติศาสตร์ใจกลางเมือง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ เดินทางเมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนาศถานเก่าแก่ของรัสเซีย
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย2563/2020
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS254-01
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
33,888

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก เดินทางสู่เมืองชาร์กอร์ส เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง เยือนกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงประเทศรัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง ชมพระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย ชมความสวยงามพระราชวังซาริซิน่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน พิเศษชมการแสดงละครสัตว์ การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  (230563)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS240-01
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
34,900

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก เดินทางสู่เมืองซาร์กอส เมืองโบราณที่ตั้งของศาสนสถานเก่าแก่ของรัสเซีย ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  โบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโก ชมสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ สถานีที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากที่สุด ชม สวนอเล็กซานเดอร์ สวนสาธารณะในเมืองแห่งแรกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน อดีตที่ประดับของพระเจ้าซาร์ เดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงมอสโคว์
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  (020763)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS255-04
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
37,900

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงประเทศรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน อดีตที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่ามากมาย นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองมอสโคว์ เดินทางสู่เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนาสถานที่ใหญ่ที่สุดในสมัยอดีต ชมความสวยงามของโบสถ์อัสสัมชัญ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์  ซาร์กอร์ส (140663)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS250-05
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900

ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส เมืองที่ตั้งของศาสนาสถานที่ใหญ่และเก่าแก่ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ที่สวยงามของเมืองนำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงประเทศรัสเซีย ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารโดมทองขนาดใหญ่ของรัสเซีย เดินทางสูลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสแดง ชมพระราชวังเครมลิม อดีตที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์ (030663)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS232-17
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,999

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง ชม พระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ ที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าของเจ้าชายมัสโควี่ เดินทางสู่ จัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ เดินทาสู่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่สวยงามจนได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  ชมพระราชวังฤดูหนาว
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE MOSCOW (300563)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS249-05
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,999

ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน อดีตที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าของประเทศรัสเซีย เดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงมอสโคว์ เดินทางสู่เมืองเซนปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงามของพระราชวังฤดูหนาว  และพระราชวังแคทเทอรีน
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์ ซุปตาร์  รถไฟ วิบวับ วิบวับ (290563)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS254-02
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
43,888

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก เดินทางสู่เมืองชาร์กอร์ส เมืองแห่งศาสนสถานเก่าแก่ ชมความสวยงามของ โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ เยือนกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงประเทศรัสเซียชมความงามพระราชวังเครมลิน อดีตพระตำหนักของพระเจ้าซาร์นิโคลัส  เดินเล่นจัตุรัสแดง ถ่ายรูปคู่กับโบสหัวหอมเซนต์บาซิล นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความสวยงามของพระราชวังฤดูร้อน และพระราชวังฤดูหนาว พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น้ำ และ ชมโชว์ละครสัตว์ พร้อมแสงสีตระการตา
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA รัสเซียหรรษา (140663)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS250-04
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
44,900

ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส เมืองที่ตั้งของศาสนาสถานที่ใหญ่และเก่าแก่ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ที่สวยงามของเมืองนำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงประเทศรัสเซีย ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารโดมทองขนาดใหญ่ของรัสเซีย เดินทางสูลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสแดง ชมพระราชวังเครมลิม อดีตที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์ เลสมอสเซนต์เสน่ห์หา (240663)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS232-15
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
44,999

ทัวร์รัสเซีย2019/2020 ทัวร์รัสเซีย2562/2563 ทัวร์รัสเซีย เดินทางสู่กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน  ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่สมญานามว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ โดยรถไฟความเร็วสูง เดินทางสู่ พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เมืองที่รับสมญานามว่า เป็น “หน้าต่างสู่ยุโรป”
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ และ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระราชินีแคเธอรีน
วิหารอัสสัมชัญ
ใช้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นที่ฝังศพประมุขศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์
จัตุรัสแดง
Red Square สีสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต
พระราชวังเครมลิน คองเกรส
ชมความสวยงาม โออ่า ของสถาปัตยกรรมทั้งสองพระราชวัง
กรุงมอสโคว์Moscow
หอระฆังอีวาน ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ โบสถ์อันนันซิเอชั่น

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X