086-3167436 | 086-3621960
090-9464072 | 02-7560334-5
ทัวร์รัสเซีย ARS231-01 INSIDE RUSSIA 201066)
65,988 บาท
ทัวร์รัสเซีย ARS236-01 RUSSIA RETURN (111066)
49,999 บาท
77,988 บาท
73,900 บาท
49,999 บาท
45,988 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์รัสเซีย Pantip,ทัวร์รัสเซีย การบินไทย,ทัวร์รัสเซีย 2566/2023 ,ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก,ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ, แพ็คเกจทัวร์รัสเซีย ,เที่ยวรัสเซีย, เที่ยวรัสเซียราคาถูก,ทัวร์รัสเซีย เมษายน2566/2023,ทัวร์รัสเซียสงกรานต์2566/2023,ทัวร์รัสเซียพฤษภาคม2566/2023,ทัวร์รัสเซียมิถุนายน2566/2023,ทัวร์รัสเซียกรกฏาคม2566/2023,ทัวร์รัสเซียสิงหาคม2566/2023,ทัวร์รัสเซียกันยายน2566/2023,ทัวร์รัสเซียตุลาคม2566/2023,ทัวร์รัสเซียพฤศจิกายน2566/2023,ทัวร์รัสเซียธันวาคม2566/2023,ทัวร์รัสเซียปีใหม่2566/2023

รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซีย ชมจตุรัสแดง มหาวิทยาลัยมอสโคว์ สนามกีฬาโอลิมปิค สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปโรว์ รัฐสภาป้อมปืนใหญ่ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ หอระฆัง พระเจ้าอีวาน ชมวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ "อาร์เมอร์รี่แชมเมอร์" ซึ่งเก็บรวบรวมศาสตราวุธเครื่องประดับและของล้ำค่าของกษัตริย์ในราชวงศ์รัสเซีย ชมพระราชวังเคลมลิน ชมโชว์ละครสัตว์บันลือโลกของรัสเซียเซอร์คัส เมอืงเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก ชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช พาเลชสแควร์และเสาหินแกรนิต อเล็กซานเดอร์ "พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ" และ  "พระราชวังฤดูร้อนเปโตรไอเรสต์"  ชม พระราชวังแคทเธอรีน ที่เมืองพุชกิ้น ริมทะเลบอลติก ชมเรือลาดตระเวน "ออโรล่า" ถ่ยรูปที่ระลึกกับมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งมียอดโดมทองสุกอร่ามเป็นสถาปัตยกรรมโมเสก ผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เที่ยวชมเมืองเชอร์กาเยฟโปสาด (ชาร์กอร์ส) ชมมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของชาวนิกายออร์โธดอกซ์ ชมพิพิธภัณฑ์พุชกิ้นที่โด่งดัง

ทัวร์รัสเซียโปรโมชั่น ราคาถูก 2566-2567/2023-2024

ทัวร์รัสเซียPantip ทัวร์รัสเซียการบินไทย ทัวร์โปรโมชั่น


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพ็คเกจทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย เที่ยวรัสเซียราคาถูก ให้ท่านได้เที่ยวรัสเซียสัมผัสประเทศรัสเซีย ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซาร์กอส จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ วิหารเซ็นบาซิล พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์รัสเซีย

( 9 )
ทัวร์รัสเซีย2566 วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS231-02
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
45,988

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย2023/2566 เที่ยวรัสเซีย6วัน3คืน ขึ้นสู่ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ เดินชมจัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับมหาวิหารเซนต์บาซิล หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างกุม เที่ยวชมเมืองซากอร์ส เดินช้อปปิ้ง IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET เข้าชมพระราชวังเครมลิน ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชมวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว เดินชมถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย
กันยายน 2566
11-16 / 18-23 / 25-30 /
ตุลาคม 2566
02-07 / 09-14 / 16-21 / 23-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
โบสถ์หยดเลือด ทัวร์รัสเซีย2023
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS236-01
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,999

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย8วัน5คืน ทัวร์รัสเซีย2023/2566 เที่ยวเมืองมอสโคว์ เยี่ยมชมจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์ ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เที่ยวนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เยือนเมืองพุชกิน ชมพระราชวังแคเธอริน ชมป้อมปีเตอร์และปอล เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ ไอแซค ถ่ายรูปด้านนอกกับโบสถ์หยดเลือด เยี่ยมชมพระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ชมโบสถ์นิโคลัส เดินเล่นถนนเนฟสกี้ เที่ยวชมจัตุรัสแดง ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ชมห้างสรรพสินค้ากุม ชมการแสดงละครสัตว์ เดินชมตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ เยี่ยมชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ ช้อปปิ้งถนนอารบัต
มิถุนายน 2566
07-14 / 21-28 /
กรกฎาคม 2566
05-12 / 19-26 /
กันยายน 2566
13-20 / 27 ก.ย.-04 ต.ค. /
ตุลาคม 2566
04-11 / 11-18 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
พระราชวังเครมลิน ทัวร์รัสเซีย2023
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS237-01
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,555

ทัวร์รัสเซีย2566/2023 เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย8วัน ชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก ณ สแปร์โรว์ฮิลล์ ถ่ายภาพมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เยือนเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล ถ่ายภาพบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่1ทรงม้า เข้าชมพระราชวังฤดูหนาว เข้าชมภายในได้ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เดินเที่ยวชมและช้อปปิ้งที่ถนนเนฟสกี้ เยี่ยมชมพระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ แวะถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา ถ่ายภาพด้านนอกโบสถ์หยดเลือด ชมโบสถ์นิโคลัส เที่ยวชมจัตุรัสแดง ชมวิหารเซนต์บาซิล ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ชมรัสเซียน เซอร์คัส เดินเที่ยวชมตลาดอิสมายลอฟสกี้ ชมพระราชวังเครมลิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ เดินเที่ยวชมถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร
มิถุนายน 2566
14-21 / 28 มิ.ย.-05 ก.ค. /
กรกฎาคม 2566
12-19 / 26 ก.ค.-02 ส.ค. /
สิงหาคม 2566
09-16 / 23-30 /
กันยายน 2566
06-13 / 20-27 /
ตุลาคม 2566
11-18 / 18-25 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ทัวร์รัสเซีย2023
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS235-01
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,999

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย8วัน เที่ยวรัสเซีย2023/2566 ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เดินเล่นถนนอารบัต ชมพระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ชมจัตุรัสแดง สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ เก็บภาพมหาวิหารเซนต์บาซิล ชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรมมายากลของละครสัตว์ Circus Show เดินเล่นตลาดอิสไมโลโว่ เยือนเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ชมโบสถ์หยดเลือด เยี่ยมชมมหาวิหารไอแซค ชมพระราชวังฤดูหนาว ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ช้อปปิ้ง OutletPulkovo Village
มิถุนายน 2566
14-21 / 22-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ ทัวร์รัสเซีย2023
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS231-01
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,988

ทัวร์รัสเซีย7วัน5คืน เที่ยวรัสเซีย เที่ยวรัสเซีย2023/2566 ชมวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ เข้าชมพระราชวังเครมลิน เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ชมโบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน เที่ยวชมจัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับมหาวิหารเซนต์บาซิล หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้ากุม ขึ้นสู่ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ ชมโบสถ์หยดเลือด เยี่ยมชมพระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ ชมอาสนวิหารนักบุญไอแซค เดินชมถนนอารบัต
กรกฎาคม 2566
09-15 /
สิงหาคม 2566
06-12 / 13-19 /
กันยายน 2566
24-30 /
ตุลาคม 2566
08-14 / 20-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
เคลมลิน ทัวร์รัสเซีย2023
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS239-01
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
73,900

ทัวร์รัสเซีย2566/2023 เที่ยวรัสเซีย เที่ยวรัสเซีย8วัน เยี่ยมชมเนินเขาสแปร์โรว์ ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก เดินเล่นถนนอารบัต เที่ยวเมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เดินชม IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ล่องเรือ RADISSON CRUISE ณ แม่น้ำมอสควา เข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ชมจัตุรัสแดง ชมวิหารเซนต์บาซิล ชมห้างสรรพสินค้ากุม นั่งรถไฟด่วนเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า เข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งที่ถนนเนฟสกี้ เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
กันยายน 2566
20-27 /
ตุลาคม 2566
11-18 / 18-25 /
พฤศจิกายน 2566
29 พ.ย.-06 ธ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
มหาวิหารเซนต์บาซิล ทัวร์รัสเซีย2023
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS240-01
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
75,900

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย2566/2023 ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย เดินเล่นถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน ชมวิว ณ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือเนินเขานกกระจอก ช้อปปิ้งตลาดอิสมายลอฟกี้ เที่ยวชมจัตุรัสแดง ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิล เข้าชม Zaryadye Park แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองมอสโคว์ เข้าชมพระราชวังเครมลิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ชมหอระฆังพระเจ้าอีวาน ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เยือนเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์หยดเลือด ชมป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เยี่ยมชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เข้าชมพระราชวังฤดูหนาว ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารเซนต์ไอแซค
กรกฎาคม 2566
27 ก.ค.-03 ส.ค. /
ตุลาคม 2566
07-14 / 13-20 / 21-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ทัวร์รัสเซีย2023
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS233-01
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
75,999

เที่ยวรัสเซีย8วัน ทัวร์รัสเซีย2566 ทัวร์รัสเซีย2023 เที่ยวมอสโคว์ เยือนจุดชมวิวยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอาราบัท เยือนเมืองซากอร์ส เข้าชมมหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส เยี่ยมชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เดินเล่นตลาดอิสไมโลโว เข้าชมพระราชวังเครมลิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์ ถ่ายภาพคู่กับปืนใหญ่ซาร์ แวะชมหอระฆังอีวาน ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เยี่ยมชมจัตุรัสแดง ถ่ายภาพกับมหาวิหารเซนต์บาซิล เที่ยวนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เที่ยวชมมหาวิหารนักบุญไอแซต ชมมหาวิหารคาซาน ถ่ายภาพอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชมจัตุรัสเธียเตอร์ ถ่ายภาพโบสถ์แห่งหยดเลือด ชมวิหารสโมลนี เยี่ยมชมพระราชวังเยกาเจรีนา หรือพระราชวังแคเธอริน เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ชมป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล อิสระช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
กันยายน 2566
16-23 /
ตุลาคม 2566
08-15 / 14-21 / 21-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
ตามล่าหาแสงเหนือ ทัวร์รัสเซีย2566
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS231-03
จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
77,988

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียแสงเหนือ ทัวร์รัสเซีย2566/2023 ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว เที่ยวชมจัตุรัสแดง เข้าชมสวนอเล็กซานเดอร์  เข้าชมพระราชวังเครมลิน ชมวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับมหาวิหารเซนต์บาซิล ชมสุสานเลนินเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงของมอสโก ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างกุม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก เที่ยวเมืองมูร์มันสค์ ชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ ชมคริสตจักรโดมทองคำ ชมอนุสรณ์สถานประภาคาร เยี่ยมชมอนุสรณ์เรือดำน้ำ ตามล่าหาแสงเหนือ หรือแสงออโรร่า เยี่ยมชมหมู่บ้านซามี่ ชมสัตว์เมืองหนาว เช่น กวางเรนเดียร์ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เยี่ยมชมฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
ตุลาคม 2566
08-14 / 20-26 /
พฤศจิกายน 2566
08-14 / 22-28 /
ธันวาคม 2566
06-12 / 27 ธ.ค.-02 ม.ค. ปีใหม่2024 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3167436 (ปุ๋ย) / 086-3621960 (แอม) / 090-9464072 (พลอย) / 027560334-5
บทความที่เกี่ยวข้อง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เมืองที่รับสมญานามว่า เป็น “หน้าต่างสู่ยุโรป”
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ และ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระราชินีแคเธอรีน
วิหารอัสสัมชัญ
ใช้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นที่ฝังศพประมุขศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์
จัตุรัสแดง
Red Square สีสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต
พระราชวังเครมลิน คองเกรส
ชมความสวยงาม โออ่า ของสถาปัตยกรรมทั้งสองพระราชวัง
กรุงมอสโคว์Moscow
หอระฆังอีวาน ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ โบสถ์อันนันซิเอชั่น

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X