ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์โปรนางฟ้า / ทัวร์ไฟไหม้

พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวพม่า2024
รหัสทัวร์ : AMM111-02
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
8M
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
10,999
ทัวร์จีน ลี่เจียง เต๋อชิง
รหัสทัวร์ : ACH50-13
จำนวนวัน : 6วัน5คืน
DR
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
23,888
ทัวร์ซานย่า2567
รหัสทัวร์ : ACH49-16
จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
AQ
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
9,888
บัลแกเรีย
รหัสทัวร์ : AEU84-07
จำนวนวัน : 8วัน 6คืน
TK
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
62,900

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซีย ชมจตุรัสแดง มหาวิทยาลัยมอสโคว์ สนามกีฬาโอลิมปิค สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปโรว์ รัฐสภาป้อมปืนใหญ่ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ หอระฆัง พระเจ้าอีวาน ชมวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ "อาร์เมอร์รี่แชมเมอร์" ซึ่งเก็บรวบรวมศาสตราวุธเครื่องประดับและของล้ำค่าของกษัตริย์ในราชวงศ์รัสเซีย ชมพระราชวังเคลมลิน ชมโชว์ละครสัตว์บันลือโลกของรัสเซียเซอร์คัส เมอืงเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก ชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช พาเลชสแควร์และเสาหินแกรนิต อเล็กซานเดอร์ "พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ" และ  "พระราชวังฤดูร้อนเปโตรไอเรสต์"  ชม พระราชวังแคทเธอรีน ที่เมืองพุชกิ้น ริมทะเลบอลติก ชมเรือลาดตระเวน "ออโรล่า" ถ่ยรูปที่ระลึกกับมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งมียอดโดมทองสุกอร่ามเป็นสถาปัตยกรรมโมเสก ผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เที่ยวชมเมืองเชอร์กาเยฟโปสาด (ชาร์กอร์ส) ชมมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของชาวนิกายออร์โธดอกซ์ ชมพิพิธภัณฑ์พุชกิ้นที่โด่งดัง

angel

ทัวร์รัสเซีย

13 ทัวร์
ทัวร์รัสเซียราคาถูก

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย2024/2567 เที่ยวรัสเซียราคาถูก เที่ยวมอสโก  เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ มหาวิทยาลัยมอสโก มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โบสถ์หยดเลือด โบสถ์นิโคลัส ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ พระราชวังแคทเธอลีน ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา ถ่ายรูปจัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม ตลาดอิสมายลอฟสกี้ รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก พระราชวังเครมลิน  โบสถ์อัสสัมชัญ ถนนอารบัท
ส.ค.
07-14 / 21-28 /
ก.ย.
04-11 / 18-25 / 25 ก.ย.-02 ต.ค. /
ต.ค.
02-09 / 09-16 / 16-23 / 23-30 / 30 ต.ค.-06 พ.ย. /
พ.ย.
06-13 / 13-20 / 20-27 /
ธ.ค.
04-11 / 11-18 / 18-25 / 25 ธ.ค.-01 ม.ค.วันปีใหม่ /
เที่ยวรัสเซีย2567

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย2567/2024 เที่ยวรัสเซีย ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมมหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ หรือมหาวิหารโดมทอง เยี่ยมชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว เดินเล่นถนนอารบัต ชมพระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ บริเวณด้านนอก ชมจัตุรัสแดง สถานที่กลางแจ้งสำคัญใจกลางเมืองมอสโคว ชมมหาวิหารเซนต์ บาซิล ได้รับการขนานนามว่าโบสถ์ลูกกวาด ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม ชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ Circus Show ชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ชมโบสถ์หยดเลือด เยือนมหาวิหารไอแซค เที่ยวชมพระราชวังฤดูหนาว ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ชมป้อมปีเตอร์ และปอลด์ เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ก.ค.
24-31 /
ต.ค.
11-18 / 18-25 /
พ.ย.
08-15 / 22-29 /
ทัวร์รัสเซีย2024/2567

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย2024/2567 ทัวร์รัสเซียเดือนธันวาคม67 ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ เป็นจุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว  ชม มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ถนนอารบัต อยู่ในใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว ชมพระราชวังเครมลิน  ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ชมจัตุรัสแดง(Red Square) ชมมหาวิหารเซนต์ บาซิล  ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train  เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค  พระราชวังแคทเธอลีน อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช  โบสถ์หยดเลือด 
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย2024/2567 เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซียเดือนตุลาคม  เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ถนนเนียฟสกี้ โบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์  อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช  เรือรบหลวงออโรร่า มหาวิหารเซนต์ไอแซค อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลสัที่1  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan กรงุมอสโคว์ สแปร์โรว์ ฮิลล์  มหาวิทยาลัยมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน  โบสถ์อัสสัมชัญ  จัตุรัสแดง  หอนาฬิกาซาวิเออร์  วิหารเซนต์บาซิล  ห้างสรรพสินค้ากุม  การแสดงละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียไบคาล2025/2568

ทัวร์รัสเซีย2025 ทัวร์ไบคาล เที่ยวไบคาล ทัวร์ไบคาล2568/2025 เดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ ตื่นตาตื่นใจไปกับการนั่งรถเลื่อนไซบีเรียนฮัสกี้หรือที่เรารู้จักกันว่าสุนัขลากเลื่อน(Dog Riding)  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล(Baikal Museum)  ขึ้นกระเช้าแบบห้อยขา CHAIR LIFT เพื่อเดินทางสู่ CHERSKY STONE  นั่งเรือ Khivus ท่าเรือ Ice Ferry นั่งรถจี๊ป UAZ   เกาะ โอลค์ฮอน  นั่งรถจี๊บ UAZ  เพื่อเดินทางเข้าสู่โอลค์ฮอน เป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะโดยเฉพาะ  เมืองคูชีร์  โขดหินสามพี่น้อง แหลมโคบอย รอยแตกบลูไอซ์ กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน  
ม.ค.
30 ม.ค.-04 ก.พ. / 31 ม.ค.-05 ก.พ. /
ก.พ.
03-08 / 06-11 / 07-12 / 08-13 / 10-12 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 19-24 / 20-25 /
ทัวร์รัสเซีย256

เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย2567/2024 ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมมหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ หรือมหาวิหารโดมทอง เยี่ยมชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว เดินเล่นถนนอารบัต ชมพระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ บริเวณด้านนอก ชมจัตุรัสแดง สถานที่กลางแจ้งสำคัญใจกลางเมืองมอสโคว ชมมหาวิหารเซนต์ บาซิล ได้รับการขนานนามว่าโบสถ์ลูกกวาด ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม ชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ Circus Show ชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ชมโบสถ์หยดเลือด บริเวณด้านนอก เยือนมหาวิหารไอแซค เที่ยวชมพระราชวังฤดูหนาว ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ชมป้อมปีเตอร์ และปอลด์ เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ทัวร์ไบคาล2025/2568
รหัสทัวร์ :ARS236-01
จำนวนวัน : 7วัน6คืน
S7
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
73,999

ทัวร์รัสเซีย2025 ทัวร์ไบคาล เที่ยวไบคาล ทัวร์ไบคาล2025/2568 เมืองอีร์คุตสค์ เมืองสำคัญที่สุดแห่งไซบีเรียตะวันออก  ถ่ายรูปกับ โบสถ์คาซาน เมืองลิสต์เวียนก้า  ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล  เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ นั่งรถลากเลื่อนสุนัขไซบีเรียน สนุกสนานกับการ นั่งสุนัขลากเลื่อน ขึ้นกระเช้าแบบห้อยขา SKI LIFT เพื่อเดินทางสู่ CHERSKY STONE บนยอดเขาแห่งนี้จะเป็น จุดเล่นสกี ยอดนิยม เกาะโอลค์ฮอน OLKHON ISLAND  ขับรถชม ทะเลสาบไบคาล  เมืองคูชีร์  (KHUZIR) เมืองเล็กๆบนเกาะโอลค์ฮอน ชม ถ้ำแห่งแหลมเบอร์คาน BURKHAN CAPE หรือ หินแห่งจิตวิญญาณ  นั่งรถ MILITARY VAN  เที่ยวตอนเหนือของเกาะโอลค์ฮอน
ก.พ.
05-11 / 06-12 / 07-13 / 08-14 / 09-15 / 10-16 / 11-17 / 12-18 / 13-19 / 14-20 / 18-24 / 21-27 /
พ.ค.
19 พ.ค.-25 ก.พ. /
ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ2024/2567

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ล่าแสงเหนือรัสเซีย ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ2024 มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ จัตุรัสแดง สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน สนามบินเมืองมอสโคว์ เมืองมูร์มันสค์-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ ตามล่าหาแสงเหนือ HUSKY PARK ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ตามล่าหาแสงเหนือ สนามบินเมืองเมืองมูร์มันสค์ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือดพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค Pulkovo Outlet Village
พ.ย.
09-16 / 10-17 / 11-18 / 13-20 / 14-21 / 15-22 / 16-23 / 17-24 / 18-25 / 20-27 / 21-28 /
ไบคาล

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย2025/2568 ทัวร์รัสเซียราคาถูก ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) สมญานาม “ไข่มุกแห่งไซบีเรีย” ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ และลึกที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางบริเวณทางตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ทะเลสาบสีน้ำเงินแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง สรรค์สร้างทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตา ตื่นตาตื่นใจไปกับปรากฎการณ์ธรรมชาติ Blue Ice ผจญภัยทั้งเกาะเหนือ และเกาะใต้ รวมทั้งทำกิจกรรมปั่นจักรยานบนทะเลสาบน้ำแข็ง นั่งสุนัขลากเลื่อน ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ 
ทัวร์รัสเซีย2025/2568
รหัสทัวร์ :ARS244-01
จำนวนวัน : 6วัน5คืน
S7
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
79,900

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ไบคาล ทัวร์ไบคาล2025 เที่ยวรัสเซียไบคาล นั่งรถตู้รัสเซีย UAS ขับเคลื่อนสี่ล้อบนน้ำแข็งทะเลสาบไบคาล
ชมชาวพื้นเมืองบูร์ยาต หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองที่มีจำนวนมากที่สุดในแคว้นไซบีเรีย นั่งกระเช้าแบบนั่งห้อยขาขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา Chersky นั่งเรือยาง Khivus สะเทินน้ำสะเทินบกสู่เมืองลิสเเมืองลิสตเวียงก้า เดินทางเป็นวงกลมไม่ย้อนกลับทางเดิมให้ท่านได้ชมวิวหลากหลายบรรยากาศ นั่งลากเลื่อนไซบีเรียนฮัสกี้หรือสุนัขลากเลื่อน เกาะโอลค์ฮอร์น พักโรงแรม 2 คืน / พักโรงแรมที่ลิสตเวียงก้า 1 คืน
ทัวร์ไบคาล2025/2568 บินตรง
รหัสทัวร์ :ARS236-02
จำนวนวัน : 8วัน7คืน
S7
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
79,999

ทัวร์ไบคาล ทัวร์ไบคาล2025 ทัวร์ไบคาล2568 เที่ยวไบคาล8วัน  ชม ทะเลสาบไบคาล เป็นน้ำแข็ง ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าลึกและเก่าแก่ที่สุดในโลก นั่งรถ MILITARY VAN (UAZ) รถตู้ทหารโซเวียต สุดเท่ส์ ชมทะเลสาบไบคาล สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (DOG SLEDGES) ชม เกาะโอล์คฮอน (OLKHON ISLAND) เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ (TALTSY MUSEUM) ชม โบสถ์คาซาน (KAZAN CHURCH) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนอีร์คุตสค์ ช๊อปปิ้งถนน 130 ควอร์เตอร์ (130 QUARTER)
ก.พ.
02-09 / 03-10 / 05-12 / 06-13 / 07-14 / 08-15 / 10-17 / 11-18 / 12-19 / 13-20 /
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ2025

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือรัสเซีย2024/2025 มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินภายใน 2 ขา นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่มอสโก พิเศษ นอนมูร์มันสค์ 2 คืน เพื่อตามล่าแสงเหนือ จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์  แวะถ่ายภาพ ประตูชัย  เมืองมอสโก  ตามล่าหาแสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้  Sami Village หมู่บ้านซามิ อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมือง ห้างสรรพสินค้ามูร์มันสค์  ชม อนุสาวรีย์อโลชา  ชม เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ Lenin Ice Breaker  พระราชวังแคทเธอลีน พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้                                                                 
ธ.ค.
05-13 / 26 ธ.ค.-03 ม.ค.วันปีใหม่ /
ม.ค.
16-24 /
ก.พ.
06-14 /
มี.ค.
06-14 /
รัสเซีย
รหัสทัวร์ :ARS243-02
จำนวนวัน : 7วัน 5คืน
QR
ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
84,900

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย2024/2567 ทัวร์รัสเซียราคาถูก ตามล่าแสงเหนือที่มูร์มันสค์ 3 คืน พักโรมแรม 4 ดาวตลอดทริป พัก IGLOO 1 คืน เปิดประสบการณ์นั่งสุนัขและกวางลากเลื่อน หมู่บ้านสุดขอบโลก Teriberka หมู่บ้านชาวประมงเก่าและเมืองท่าที่ปัจจุบันไร้การเทียบท่าจากเรือประมง ชมซากเรือประมง ซากเรือเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างไว้ Teriberka Nature Park นั่งรถลากที่มี snowmobile ขับนำลากผ่านทุ่งหิมะสุดลูกหูลูกตา น้ำตกบาเตอเรย์สไกย์