086 316 7436 ,  086-3621960 , 080-2145470 , 02-7560335
ทัวร์รัสเซีย TOUCHING AURORA RUSSIA (100363)
58,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย SUPER GRAND AURORA RUSSIA (280363)
63,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย INSIDE RUSSIA (100463)


เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
47,888 บาท
37,900 บาท
43,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย SPRINF DAY IN MOSCOW (130363)


เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
39,999 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง


ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์รัสเซีย Pantip,ทัวร์รัสเซีย การบินไทย,ทัวร์รัสเซีย 2563/2020 ,ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก,ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ, แพ็คเกจทัวร์รัสเซีย ,เที่ยวรัสเซีย, เที่ยวรัสเซียราคาถูก,ทัวร์รัสเซีย เมษายน2563,ทัวร์รัสเซียสงกรานต์2563,ทัวร์รัสเซียพฤษภาคม2563,ทัวร์รัสเซียมิถุนายน2563,ทัวร์รัสเซียกรกฏาคม2563,ทัวร์รัสเซียสิงหาคม2563,ทัวร์รัสเซียกันยายน2563,ทัวร์รัสเซียตุลาคม2563,ทัวร์รัสเซียพฤศจิกายน2563,ทัวร์รัสเซียธันวาคม2563,ทัวร์รัสเซียปีใหม่2563/2020


รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซีย ชมจตุรัสแดง มหาวิทยาลัยมอสโคว์ สนามกีฬาโอลิมปิค สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปโรว์ รัฐสภาป้อมปืนใหญ่ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ หอระฆัง พระเจ้าอีวาน ชมวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ "อาร์เมอร์รี่แชมเมอร์" ซึ่งเก็บรวบรวมศาสตราวุธเครื่องประดับและของล้ำค่าของกษัตริย์ในราชวงศ์รัสเซีย ชมพระราชวังเคลมลิน ชมโชว์ละครสัตว์บันลือโลกของรัสเซียเซอร์คัส เมอืงเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก ชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช พาเลชสแควร์และเสาหินแกรนิต อเล็กซานเดอร์ "พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ" และ  "พระราชวังฤดูร้อนเปโตรไอเรสต์"  ชม พระราชวังแคทเธอรีน ที่เมืองพุชกิ้น ริมทะเลบอลติก ชมเรือลาดตระเวน "ออโรล่า" ถ่ยรูปที่ระลึกกับมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งมียอดโดมทองสุกอร่ามเป็นสถาปัตยกรรมโมเสก ผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เที่ยวชมเมืองเชอร์กาเยฟโปสาด (ชาร์กอร์ส) ชมมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของชาวนิกายออร์โธดอกซ์ ชมพิพิธภัณฑ์พุชกิ้นที่โด่งดัง

ทัวร์รัสเซียโปรโมชั่น ราคาถูก 2563-2564/2020-2021

ทัวร์รัสเซียPantip ทัวร์รัสเซียการบินไทย ทัวร์โปรโมชั่น


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพ็คเกจทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย เที่ยวรัสเซียราคาถูก ให้ท่านได้เที่ยวรัสเซียสัมผัสประเทศรัสเซีย ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซาร์กอส จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ วิหารเซ็นบาซิล พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์รัสเซีย

( 64 )
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  [เลทส์โก คุณชายสีลูกกวาด EP.2] (270663)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS232-03
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,999

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน อดีตที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมมหาวิหารอัสสัมชัญ ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แซมเบอร์ ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของรัสเซีย เดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานประวัติศาสตร์ใจกลางเมือง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ เดินทางเมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนาศถานเก่าแก่ของรัสเซีย
เมษายน 2563
01-06 / 03-08 / 04-09 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 18-23 / 21-26 / 24-29 / 25-30 / 28 เม.ย.-03 พ.ค. / 29 เม.ย.-04 พ.ค. / 30 เม.ย.-05 พ.ค. /
พฤษภาคม 2563
01-06 / 02-07 / 05-10 / 06-11 / 09-14 / 15-20 / 16-21 / 23-28 / 26-31 / 29 พ.ค.-03 มิ.ย. / 30 พ.ค.-04 มิ.ย. /
มิถุนายน 2563
02-07 / 03-08 / 06-11 / 16-21 / 20-25 / 27 มิ.ย.-02 ก.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์รัสเซีย SUPER PRO RUSSIA (250363)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS231-11
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
29,999

ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซียราคาถูก เยือนกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงประเทศรัสเซีย เดินทางสู่จัตุรัสแดงลานประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงมอสโคว์ ชมความงามของสถาปัตยกรรม มหาวิหารเซนต์บาซิล ชมพระราชวังเครมลิน ชมโบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่และสำคัญของรัสเซีย เดินทางสู่เมืองซากอร์ส เมืองที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด ชสกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอร์กิอุส ลาวรา  ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์รัสเซีย MOSCOW ZAGORSK (290463)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS249-04
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
31,999

ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน อดีตที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าของประเทศรัสเซีย เดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงมอสโคว์ เดินทางสู่เมืองซากอร์ส ที่ตั้งศาสนสถานโบราณ ชมโบสถ์อัสสัมชัญอันสวยงาม ชมโบสถ์ทรินิตี้ โบสถ์ยอดโดมหัวหอมสีทองสวยงามประจำเมือง
เมษายน 2563
15-20 / 22-27 / 29 เม.ย.-04 พ.ค. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  (250363)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS255-01
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
32,900

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน อดีตที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมมหาวิหารอัสสัมชัญ ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แซมเบอร์ ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของรัสเซีย เดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานประวัติศาสตร์ใจกลางเมือง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ เดินทางเมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนาศถานเก่าแก่ของรัสเซีย

ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส ซุปตาร์ แม่ลูกดก (150563)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS254-01
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
33,888

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก เดินทางสู่เมืองชาร์กอร์ส เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง เยือนกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงประเทศรัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง ชมพระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย ชมความสวยงามพระราชวังซาริซิน่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน พิเศษชมการแสดงละครสัตว์ การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด
เมษายน 2563
03-08 /
พฤษภาคม 2563
01-06 / 08-13 / 15-20 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ซุปตาร์ มอสโคว์ GO ON (220463)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS254-03
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
33,999

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย 2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม เดินทางสู่ จัตุรัสแดง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมทางจิตใจของชาวรัสเซีย ถ่ายภาพกับ วิหารเซนต์บาซิล เป็นสถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมอสโคว์ ชม พระราชวังเครมลิน เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของเมืองหลวง  เดินทางสู่ จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์ บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโกได้กว้าง
เมษายน 2563
22-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์รัสเซีย SUPER RUSSIA (260363)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS231-09
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
33,999

ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานประวัติศาสตร์ใจกลางเมือง ชม มหาวิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมคู่กรุงมอสโคว ชมพระราชวังเครมลิน เดินทางสู่เมืองซากอร์ส ที่ตั้งศาสนาสถานเก่าแก่ ชมวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เซียร์ เดินทางสู่ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล จุดชมวิวกรุงมอสโควในมุมสูง เดินเล่นถนนอารบัต
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  (230563)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS240-01
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
34,900

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก เดินทางสู่เมืองซาร์กอส เมืองโบราณที่ตั้งของศาสนสถานเก่าแก่ของรัสเซีย ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  โบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโก ชมสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ สถานีที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากที่สุด ชม สวนอเล็กซานเดอร์ สวนสาธารณะในเมืองแห่งแรกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน อดีตที่ประดับของพระเจ้าซาร์ เดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงมอสโคว์
พฤษภาคม 2563
13-17 / 23-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  (020763)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS255-04
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
37,900

ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงประเทศรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน อดีตที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่ามากมาย นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสแดง ลานประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองมอสโคว์ เดินทางสู่เมือง ซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนาสถานที่ใหญ่ที่สุดในสมัยอดีต ชมความสวยงามของโบสถ์อัสสัมชัญ
มิถุนายน 2563
10-15 /
กรกฎาคม 2563
02-07 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์  ซาร์กอร์ส (140663)
เส้นทาง รัสเซีย
รหัสทัวร์ ARS250-05
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900

ทัวร์รัสเซีย2563 ทัวร์รัสเซีย2020 ทัวร์รัสเซียราคาถูก นำท่านเดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส เมืองที่ตั้งของศาสนาสถานที่ใหญ่และเก่าแก่ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ที่สวยงามของเมืองนำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงประเทศรัสเซีย ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารโดมทองขนาดใหญ่ของรัสเซีย เดินทางสูลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสแดง ชมพระราชวังเครมลิม อดีตที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
พฤษภาคม 2563
12-17 / 26-31 /
มิถุนายน 2563
16-21 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 (แอม) / 086-3167436 (ปุ๋ย) / 080-2145470 (น้ำ) / 02-7560335 / 02-7562145
บทความที่เกี่ยวข้อง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เมืองที่รับสมญานามว่า เป็น “หน้าต่างสู่ยุโรป”
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ และ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระราชินีแคเธอรีน
วิหารอัสสัมชัญ
ใช้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นที่ฝังศพประมุขศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X